Sayfa Yükleniyor...
15.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 21 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülükler düzenlenmiştir. Düzenlenen bu yeni yükümlülüklerle ilgili olarak; kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyalarda, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacağı belirtilmiştir.
 
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN
İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 1
 
MADDE 1- 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar'ın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişiklik Kararı'ndan önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır.
 
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

resmi gazete
 

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZE TALİBİZ!

Ambalajlı ürün piyasaya süren firmalar; “Kağıt-karton, ahşap, plastik, metal, cam ve kompozit ambalaj atığı belgelendirme yükümlülüğünüzü yerine getiriyoruz.

[email protected]

|
PS TEKLİF İSTE
TAT TEKLİF VER