Sayfa Yükleniyor...

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ

 

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

1-Çevre gönüllüsü yaşadığı dünyayı seven ve çevresine sahip çıkan kişidir.

2-Toplumun refahı ve çağdaş yaşam düzeninin sağlanmasına katkıda bulunan kişilerdir.

3-Doğal kaynakların tüketiminde çevresindekileri tasarruflu kullanıma yönlendirecek örnek kişidir.

 

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNÜN SORUMLULUKLARI NELERDİR ?

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak ve çevremizin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik katkı sağlamak için;

 

  1. Çevre konulu etkinliklerde aktif rol üstlenebilirim

  2. Sosyal alanlarda kurulacak tanıtım amaçlı stantlarda görev alabilirim

  3. Kurulacak web sitesinde görev alabilirim

  4. Çevre konulu uluslararası ve ulusal haberlerin e-posta yoluyla site görevlilerine iletebilirim

  5. Çevre konulu grafik ve tasarımların e-posta yoluyla site görevlilerine iletebilirim

  6. Gerekli durumlarda Çevre konulu koordinasyon toplantısına katılabilirim

  7. Web sitesi ve güncelleme konusunda resim, yazı, video gibi bilgilere e-posta ile site görevlilerine iletebilirim

  8. Çevre gönüllülerinin arttırılmasına yönelik bilgilendirici rol üstlenebilirim

 

 

 

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ

 

Çevre kolu öğretmenleri, Okul Aile Birliği Başkanları, Okul Müdürleri ve yardımcılarının katıldığı toplantı ile, eğitim kurumlarındaki çevre bilincini geliştirmek ve öğrencilerin çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hazırlanacak olan Çevre Eğitim sunumlarının, daha sonra çevre kolu ve rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize okullarda anlatılması için CD şeklinde dağıtımı yapılarak ve bu sunumlar ilköğretim okullarımızdaki öğrencilere gösterilerek çevre bilincinin artırılması amaçlanmıştır.

 

 

KAMU KURUMLARINDA ÇEVRESEL FARKINDALIK PROJESİ

 

Bu projenin çıkış nedenlerinden birisi de; Çevre sorunlarının çözümüne yönelik, insanlığın yararına yürütülecek kamu hizmetlerinde vatandaşların kamu görevlilerine olan güvenidir. Proje sahibi olan belediyeler ve diğer kamu kurumları uygulamalarda bireysel ve kurumsal başarıyı yakalanamaz, halkı ikna etme aşamasında büyük bir güven sorunu yaşayanacağı aşikardır.

 

KAMU KURUMLARI ÇEVRESEL FARKINDALIK PROJESİ UYGULAMA ZAMAN ÇİZELGESİ

 

 

 

 

İNOVATİF GERİ DÖNÜŞÜM OTOMASYON SİSTEMLERİ TASARIM VE GELİŞTİRME PROJESİ G-DNA OTOMATI

 

 

Projenin öncelikli amacı; geri dönüşebilir ambalaj atıklarının etkin olarak toplanmasını sağlayan, onları otomatik olarak ayrıştıran, işleyen ve süreçlerin yönetilmesine yardımcı olan yazılım ve donanım ekipmanlarının tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, yurt içindeki mevcut durum ve yurt dışındaki örnek sistemler incelenmiş olup ülkemize özgü bir sistemin tasarlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu proje ile ayrıştırılmadığı zaman doğaya zarar veren ve aynı zamanda geri dönüşümü mümkün olan plastik şişe, cam şişe, alüminyum kutu ve kağıt gibi ambalaj atıklarının ayrıştırılarak toplanması ve gerekli geri dönüşüm tesisleri ile eşgüdüm sağlanarak geri dönüşümünün gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

AMBALAJ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İÇİN KALİTELİ TEDARİKÇİ BELGESİ PROJESİ

 

Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin “kaynakta” sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taşeronlar oluşturmaktadır.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kişi ya da gruplardır. Taşeronlar ise kuruluşa

fason işler yaparlar. Büyüklükleri ve çalışma alanları ne olursa olsun, tüm kuruluşlar işlemleri için gerekli olan hammaddeyi satın alma gereksinimi duyarlar.

 

Bu noktadan yola çıkarak toplama ayırma tesislerinde hazırlanan hammaddelerin kalitelesini belirli bir standarda ulaştırmak ve kalitenin devamını sağlamak amacıyla kaliteli tedarikçi belgesi için denetim ve standart çalışmaları yapılmaktadır.

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZE TALİBİZ!

Ambalajlı ürün piyasaya süren firmalar; “Kağıt-karton, ahşap, plastik, metal, cam ve kompozit ambalaj atığı belgelendirme yükümlülüğünüzü yerine getiriyoruz.

[email protected]

|
PS TEKLİF İSTE
TAT TEKLİF VER